Ráiteas Gavin Duffy i leith na Gaeilge

Táim tiomanta go hiomlán don Ghaeilge agus d’áit lárnach na Gaeilge sa dioschúrsa náisiúnta.

Níl Gaeilgeoir líofa mé, ach tá tuiscint mhaith agam ar an teanga, táim báiúil ina leith, agus déanaim gach iarracht is féidir liom an Ghaeilge a úsáid i mo chuid óráidí.

Go luath i mo shaol pósta rinne mo bhean Orlaith agus mé féin cinneadh ár gcuid páistí a chur chuig Gaelscoil, agus d’fhreastail an ceathrar acu ar Scoil Aonghusa i nDroichead Átha. Mar thoradh ar an gcinneadh sin, bhí, agus tá fós, an Ghaeilge mar chuid lárnach dár gcaidreamh laethúil, i gcumarsáid ag béilí agus mar sin. Chaith ár bpáistí tréimhsí i gColáiste na Rinne, i gColáiste na bhFiann agus I gColáiste Uisce, tréimhsí a thaitin go mór leo.

Mar Uachtarán, bheadh sé i gceist agamsa mo chumas sa Ghaeilge a fheabhsú. Níl bealach níos fearr len é sin a dhéanamh, mar a fheicim ó thaithí mo chlainne féin, ná tumadh sa Ghaeltacht le máistreacht a fháil ar an teanga. Bheadh sé ar intinn agam tamall a chaitheamh sa Ghaeltacht go rialta, rud a rinne IarUachtarán Mhic Ghiolla Íosa le linn a tréimhse in oifig.

Is cuid lárnach í an Ghaeilge dár bhféiniúlacht shainiúil agus dár n-oidhreacht chultúrtha. Ní mór mar sin gach aon iarracht a dhéanamh ár dteanga dhúchais a chaomhnú, agus í a chur chun cinn oiread agus is féidir. Bealach praiticiúil amháin le dea-shampla a thabhairt ná pé foclóir agus frásaí Gaeilge atá againn a úsáid inár gcomhrá laethúil. Déanfaidh mise é sin go fonnmhar.